Gouden Tiet Award
Geïnspireerd door uitspraken van Mieke van Rijn op het forum van Ouders OnLine is deze bijzondere award in het leven geroepen. Gouden Tiet Awards (GTA´s) worden virtueel toegekend aan mensen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan borstvoeding. Dit kan zijn bij het voeden van een eigen kind, maar ook in een meer algemene zin.

Tevens kunnen GTA´s door een beperkt aantal mensen direct worden toegekend, met of zonder verwijzing naar deze afbeelding. In elk geval hopen wij dat Mieke van Rijn onverminderd doorgaat met het toekennen van deze bijzondere stimulans!

Deze wel zeer begerenswaardige borst wordt kostenloos beschikbaar gesteld door Corina van de Kragt (www.artcoco.nl). Er zijn slechts twee vrijwel identieke exemplaren van, in het dagelijks leven dienden zij lange tijd als voedingsbron en is de eigenaar zeer aan ze gehecht, ze zullen dus alleen in virtuele zin beschikbaar zijn voor derden.

Aan het ontvangen van deze award kunnen geen rechten worden ontleend en over de toekenning is geen correspondentie mogelijk.